Nákup po telefonu

Radiokomunikační systém - pokrytí

Radiokomunikační sítě » Radiokomunikační systém - pokrytí

Radiokomunikační systém - veřejná hromadná radiová síť je navržena pro operativní bezdrátové spojení účastníků v oblasti severovýchodních Čech. Základem tohoto systému jsou radiové převaděče (retranslační stanice), které jsou v současné době umístěné na Černé hoře v Krkonoších (kóta 1299 m), na Kozákově u Semil (kóta 744 m) a na Dobrošově u Náchoda (kóta 624 m). Základní systém může být doplněn místními lokálními převaděči.

Mapa pokrytí zobrazuje informativní možnosti spojení mobilních (přenosných a vozidlových) stanic v systému (nejsou zde uvedeny lokální převaděče). Vzhledem k charakteru šíření radiových vln je mapa pouze orientační a nemůže být dokladem pro uzavírání smlouvy. Hromadná rádiová síť je ideálním komunikačním prostředkem pro dispečerské řízení firmy. Svým charakterem doplňuje a rozšiřuje možnosti současných mobilních prostředků, kterými jsou mobilní telefony, privátní rádiové sítě nebo paging. Uživateli hromadných sítí jsou převážně firmy a organizace, které mobilní komunikaci používají ve své každodenní činnosti a jejichž působnost je v rozsahu několika desítek kilometrů od sídla firmy. Využíváním služeb hromadných rádiových sítí se výrazně zvyšuje hospodárnost firem působících ve stavebnictví, dopravě a zásobování, společností zabývajících se montážemi, servisem, taxislužbou, ale i příspěvkových a rozpočtových organizací. Uživateli těchto systémů jsou jak velké společnosti tak i menší firmy nebo drobní podnikatelé.

Oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě  ctu_oznameni.pdf PDF

 

VYZKOUŠEJTE ZDARMA - odzkoušení plného provozu zdarma.

Veřejná rádiová síť představuje okamžité řešení problému rychlé a operativní komunikace mezi Vašimi zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovního času v terénu. Umožní Vašim pracovníkům spolehlivou a operativní komunikaci v rámci Vaší firmy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝHODY RADIOKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

 • zlepšení řízení Vaší firmy - možnost okamžitého a operativního spojení s konkrétním účastníkem nebo skupinou účastníků
 • skutečný pracovní nástroj - žádné soukromé hovory = další snížení nákladů
 • skupinový (dispečerský) hovor - možnost všech účastníků aktivně vstupovat do hovoru
 • zanechání výzvy - zanechání akustického signálu účastníkovi, který na volání neodpovídá
 • rychlost - přístup do rádiové sítě je okamžitý, není potřeba provádět žádné volby
 • jednoduchá obsluha - stačí stisknout jediné tlačítko a hovořit
 • vysoká spolehlivost a mechanická odolnost radiostanic - jsou vhodné pro práci v nejtěžších podmínkách (prach, vlhko, vysoké a nízké teploty, chemikálie), radiostanice splňují normy armády USA
 • měsíční paušální platby dle platného ceníku - výběr z několika tarifů včetně možnosti komunikace za pevně stanovenou částku (není účtováno hovorné)
 • HOTLINE - nonstop servisní služba
 • minimalizace počátečních investičních nákladů
 • kvalita signálu, větší dosah - před uvedením do provozu probíhá odzkoušení kvality komunikace v požadované oblasti
 • zkušební provoz - odzkoušení plného provozu v délce jednoho měsíce
 • žádné poplatky, žádné povolení - za provoz hromadné radiové sítě je odpovědný dodavatel, účastník nežádá o vydání nebo o případné změny v povolení a neplatí poplatky ČTÚ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYUŽITÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

stavebnictví - doprava - zemědělství - zabezpečení majetku - technické služby- městské policie - hasičské sbory- sportovní areály - motoristické závody - průmysl - hobby